SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
CELE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH


Celem SIMP jest:

  Krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów.
  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków.
  Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników.
  Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin.
  Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych swoich członków.
  Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych.
  Troska o zabytki techniki i kultury materialnej.
  Dbałość o ochronę środowiska naturalnego.
  Propagowanie idei humanizacji techniki.
  Troska o młodzież, seniorów i niepełnosprawnych.
  Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych.Na podstawie:
www.simp.pl

SIMP

Aktualizacja: 06.04.2018
 

Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów