SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
SPRAWOZDANIE
z działalności Koła Terenowego SIMP w Chojnowie
za rok 2007

      W trakcie spotkania noworocznego, które odbyło się w dniu 17. stycznia 2008 r. w restauracji "Wiatrak" przewodniczący Koła Terenowego SIMP w Chojnowie kol. Zbigniew Metanowski przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2007:

   Rok 2007 rozpoczęliśmy spotkaniem noworocznym zorganizowanym w restauracji "Jubilatka".

   Na początku roku 2007 prawnie zostało zawiązane Koło Terenowe SIMP w Chojnowie oraz otwarty rachunek bankowy koła w tutejszym Banku Spółdzielczym. Dzięki życzliwości Burmistrza Miasta Pana Jana Serkiesa, siedziba Naszego Koła SIMP mieści się w centrum miasta w "Domu Chemika" ul. Rynek 20 (pokój 302, II piętro). Na jednym ze spotkań roboczych ustalono, iż cykliczne spotkania członków koła odbywać się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 17:00.

   Dnia 28. marca 2007 r. w sali szkoleniowej Agencji BHPE w Chojnowie odbyło się uroczyste oficjalne rozpoczęcie działalności Koła Terenowego SIMP w Chojnowie. Gościliśmy kolegów z kół terenowych SIMP z Jawora, Legnicy, Chocianowa oraz Głogowa. Obecni byli również: burmistrz miasta Chojnowa Jan Serkies, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Kazimierz Grabowski oraz dr inż. Henryk Chrostowski z Politechniki Wrocławskiej.
Część oficjalną uroczystości uświetnił nam wykład dr. Chrostowskiego na temat "Napędy hydrauliczne - prognozy rozwoju". Po zakończeniu części oficjalnej spotkania goście udali się do restauracji "Wiatrak" w Jerzmanowicach gdzie przy okazji spotkania koleżeńskiego zorganizowany został poczęstunek.

   W dniach 13-14. maja 2007 r. Zarząd Oddziału SIMP w Legnicy zorganizował wyjazdowe spotkanie integracyjne. Impreza ta odbyła się na Zamku w Rydzynie. W pierwszym dniu spotkanie odbyło się w sali obrad "Wielka Alkowa". Na spotkaniu poruszono bieżące sprawy stowarzyszenia oraz wysłuchano wykładu mgr inż. Alicji Łebskiej - rzecznika patentowego - na temat "Prawo własności przemysłowej". Na zakończenie zorganizowane zostało spotkanie integracyjne przy ognisku.
W drugim dniu pobytu dyrektor zamku SIMP w Rydzynie Zdzisław Moliński opowiedział uczestnikom historię zamku, legendy związane z zamkiem, m.in. o Białej Damie, oraz o bieżących trudnościach związanych z utrzymaniem tak okazałego obiektu. Koło Terenowe w Chojnowie reprezentowali koledzy: Włodzimierz Boczek, Ryszard Kaczyński, Jan Salachna, Andrzej Noga, Bartłomiej Berezowski, Michał Berezowski, Piotr Kiwacz, Jerzy Zieliński, Ireneusz Madeiski oraz przedstawiciel Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.

   We wrześniu 2007 utworzona została oficjalna strona Koła Terenowego SIMP Chojnów www.simp.chojnow.pl wraz z adresem e-mail. Na stronie można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat Stowarzyszenia, jego historii, Zamku w Rydzynie oraz naszego patrona Henryka Mierzejewskiego. Dokumentowane fotografiami i relacjonowane na bieżąco są wszystkie znaczące wydarzenia mające miejsce w naszym Kole. Strona podlega ciągłej rozbudowie i mimo krótkiego okresu istnienia, na ostatnim spotkaniu w Jaworze została zauważona przez członków innych Kół terenowych i bardzo życzliwie oceniona. Twórcą i administratorem naszej strony internetowej jest kol. Piotr Kiwacz.

   Historia Naszego Koła w formie dużo bardziej tradycyjnej dokumentowana jest przez kol. Ryszarda Kaczyńskiego, który prowadzi kronikę Koła Terenowego SIMP w Chojnowie.

   24. października 2007 r. w sali konferencyjnej "Kuźni Jawor S.A." odbyło się posiedzenie Okręgu Wojewódzkiego SIMP w Legnicy. Gospodarzami spotkania byli członkowie Koła Terenowego z Jawora. Podczas spotkania dr inż. Jan Sińczak, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeprowadził wykład nt. "Nowe tendencje w procesach kucia". Następnie dyrektor "Kuźni Jawor S.A." Kazimierz Łachajczyk w krótkim przemówieniu przedstawił informacje o zakładzie, opowiadając o jego historii, strategii rozwoju i planach na przyszłość.
Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie hal produkcyjnych Kuźni. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania członkowie posiedzenia zaproszeni zostali do restauracji "Kameleon", tuż przy budynku Kuźni, w której przy okazji spotkania koleżeńskiego zorganizowany został okolicznościowy poczęstunek.
Koło Terenowe w Chojnowie reprezentowali koledzy: Włodzimierz Boczek, Bartłomiej Berezowski, Tomasz Stegient, Piotr Kiwacz oraz Zbigniew Metanowski.

   W ubiegłym roku udało nam się zorganizować i przeprowadzić przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu szereg szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. W organizowanych zwłaszcza w ostatnim kwartale roku 2007 udział wzięli pracownicy takich firm jak: Winkelmann, VOSS Automotive Polska sp. z o.o., Viessmann Technika Grzewcza sp. z o.o., Wezi-tec sp. z o.o. oraz klienci indywidualni.
Zorganizowaliśmy między innymi kursy do obsługi urządzeń dźwignicowych i dźwigowych z uwzględnieniem wymagań przepisów UDT, w tym:
 • suwnice, wciągniki i wciągniki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo - około 70 osób,
 • żurawie stacjonarne obrotowe, o udźwigu do 3,2 t. - około 60 osób,
 • operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - około 40 osób,
 • wymiana butli z gazem przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym - około 40 osób,
 • operator urządzeń spawalniczych - około 70 osób.

     Na cyklu spotkań roboczych oddziału naszego Koła z inicjatywy kol. Włodzimierza Boczka podjęto decyzję o stworzeniu w Chojnowie ośrodka szkoleniowego pod szyldem SIMP. • SIMP

  Aktualizacja: 06.04.2018
   

  Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów