SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
SPRAWOZDANIE
z działalności Koła Terenowego SIMP w Chojnowie
za rok 2010

      W trakcie spotkania noworocznego, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2011 r. w restauracji "Wiatrak" w Jerzmanowicach przewodniczący Koła Terenowego SIMP w Chojnowie kol. Zbigniew Metanowski przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2010:

   Nietypowo, ponieważ na spotkaniu świąteczno- noworocznym w dniu 19 grudnia 2009 r. członkowie Koła Terenowego SIMP Chojnów zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności za rok 2009 oraz z planami na rok 2010. Spotkanie odbyło się już w grudniu, ponieważ zostało połączone z uroczystym odsłonięciem tablicy na cokole prof. Henryka Mierzejewskiego, który znajduje się przed budynkiem Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16. Uroczystość tę poprzedziły kilkutygodniowe przygotowania, w skład których weszły m.in. czyszczenie maszynowe cokołu, popiersia oraz otaczających murków, a także zamówienie oraz montaż tablicy. Odsłonięcia tablicy dokonali Kazimierz Grabowski - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół oraz kol. Włodzimierz Boczek - Prezes Oddziału SIMP w Legnicy. Dalsza część spotkania odbyła się w świetlicy szkolnej. Przypomniana została sylwetka prof. Mierzejewskiego, a posiadający poważniejszy staż stowarzyszeniowy członkowie naszego koła, podzielili się wspomnieniami dotyczącymi dawnej Szkoły im. Henryka Mierzejewskiego w Chojnowie, jej początków oraz lat świetności.
Po uroczystości i wspólnej dyskusji uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na uroczystą kolację do restauracji "Wiatrak".

   Korzystając z przepięknej śnieżnej aury zimy 2010 r. członkowie SIMP w Chojnowie zorganizowali dla swoich rodzin prawdziwy kulig. W dniu 10 stycznia 2010 r. punktualnie o godz. 12.00 wszyscy uczestnicy zabawy spotkali się w Starym Łomie (kolonia Osła), skąd zaplanowano start. Po uformowaniu zaprzęgu sanek, kulig ruszył. Napęd stanowił ciągnik rolniczy, który przy kilku podjazdach miał poważne trudności z uciągnięciem całego bardzo długiego zestawu. W zaprzęgu do dwóch dużych sań doczepionych było około 15 małych sanek. Kulig odbył się w zawiei śnieżnej i trwał około 1,5 godziny. Po zakończeniu kuligu uczestnicy zabawy udali się na polanę w pobliskim lasku, na której rozpalono ognisko i przygotowano kiełbaski, grzane wino i gorącą herbatę. Impreza zakończyła się późnym wieczorem we wspaniałych nastrojach, wspólnym powrotem w kuligu do miejsca startu.

   Dnia 16.01.2010 r. przedstawiciele Koła terenowego SIMP w Chojnowie uczestniczyli w Spotkaniu Noworoczno - Sprawozdawczym Oddziału SIMP Legnica. Zebranie odbyło się w restauracji OBERŻA w Legnicy. Wysłuchano sprawozdania prezesa Oddziału za rok 2009, oraz planów działania na rok bieżący. Prowadzone w trakcie spotkania dyskusje dotyczyły również zasad przeprowadzania zbliżających się wyborów do zarządu kół wchodzących w skład Oddziału w Legnicy, proces weryfikacji wniosków na wykładowców SIMP. Wręczono legitymacje nowym członkom SIMP LSSE. Po części oficjalnej zgromadzeni goście zostali zaproszeni na uroczystą kolację.

   Dnia 11.03.2010 r. w restauracji Pałacyk w Chojnowie obyło się uroczyste wręczenie dyplomów nadania tytułu "Wykładowca SIMP". Pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej otrzymali członkowie:
 • Łosik Tadeusz - SIMP Głogów
 • Wachowiak Janusz - SIMP Głogów
 • Bonarski Piotr - SIMP Legnica
 • Winkiel Adam - SIMP Legnica
 • Pacuła Paweł
 • Kiwacz Piotr
 • Berezowski Michał
 • Chojnowski Paweł
 • Berezowski Bartłomiej
 • Metanowski Zbigniew
 • Kaczyński Ryszard

  Każda z osób wybrała po dwie specjalności dla tytułu, wśród których znalazły się między innymi:
 • Budowa maszyn w tym konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka
 • Inżynieria powierzchni, technologie spajania materiałów
 • Automatyka robotyka i mechatronika
 • Ochrona pracy i ergonomia, oraz wiele innych

  Wręczenia Dyplomów dokonali: Przewodniczący Rady SIMP Kol. Aleksander Kopeć oraz Prezes Oddziału Włodzimierz Boczek. Po zakończeniu obrad odbyła się uroczysta kolacja.

     Również w restauracji Pałacyk w dniu 22.04.2010 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Terenowego SIMP w Chojnowie. Po otwarciu obrad, zgromadzenie dokonało wyboru przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium oraz zatwierdzono porządek obrad zebrania. Przewodnictwo w zebraniu i jego prowadzenie przypadł w zaszczycie Koledze Piotrowi Kiwaczowi. Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Koła za lata 2006-2010, któremu uczestnicy zebrania udzielili absolutorium. W jawnym głosowania wyłoniony został nowy zarząd Koła Terenowego SIMP Chojnów.

 • Zbigniew METANOWSKI - Przewodniczący
 • Bartłomiej BEREZOWSKI - Zastępca przewodniczącego
 • Ryszard KACZYŃSKI - Skarbnik
 • Michał BEREZOWSKI - Sekretarz
 • Andrzej CZYSZCZOŃ - Członek zarządu

  Po części oficjalnej zgromadzeni goście zostali zaproszeni na uroczystą kolację.

     Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Oddział w Legnicy w dniu 13 maja 2010 r. zorganizował w Restauracji "Oberża" w Legnicy, Walny Zjazd Delegatów Kół Terenowych SIMP działających w ramach Oddziału SIMP Legnica. Obrady przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Przedstawiono sprawozdanie z działalności oddziału za ostatnią kadencję oraz stan finansów Oddziału. Odsłuchano kilku wystąpień w tym Przewodniczącego Rady SIMP Kol. Aleksandra Kopcia. Ustępujący zarząd z Przewodniczącym Kol. Włodzimierzem Boczkiem na czele zebrał wiele ciepłych i krzepiących słów uznania. Po spełnieniu wszelkich wymogów proceduralnych towarzyszących przeprowadzenia wyborów w głosowaniu jawnym wyłoniono zarząd.
  Zarząd Oddziału SIMP Legnica na lata 2010-2014 ukonstytuował się w następujący sposób:

 • Włodzimierz Boczek - Prezes
 • Zbigniew Metanowski - Wiceprezes
 • Krzysztof Aleksandrowicz - II Wiceprezes
 • Paweł Chojnowski - Skarbnik
 • Henryk Łukasik - Sekretarz
 • Stanisław Kubaszko - Członek zarządu
 • Wiesław Radojewski - Członek zarządu
 • Zygmunt Jóźwik - Członek zarządu
 • Marcin Ozdoba - Członek zarządu

  Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy Delegaci Kół Terenowych działających w ramach Oddziału SIMP Legnica spotkali się na uroczystej kolacji.

     Koło Terenowe SIMP w Chojnowie w dniu 5 czerwca 2010 przy udziale wiernych sponsorów zorganizowało III Samochodowy Rajd SIMP Chojnów 2010. Przygotowaniem imprezy zajęli się kol. Zbigniew Metanowski, Michał Berezowski oraz Piotr Kiwacz. Do uczestnictwa w Rajdzie zgłosiło się 26 ekip, ostatecznie w dniu rajdu stawiły się 22 ekipy.
  Rajd został przygotowany dwuetapowo: w pierwszym etapie uczestnicy musieli zmagać się z manewrami na placu; wjazd tyłem do garażu, wjazd tyłem w zatoczkę, dojazd tyłem i przodem do przeszkody oraz przejazd między pachołkami z jajkiem na łyżce w określonym czasie. II etap rajdu obejmował łącznie 33 zadania, 2 na terenie Chojnowa, m.in. w Muzeum Regionalnym, a pozostałe rozlokowane zostały na terenie gminy Chojnów, Złotoryja i Bolesławiec. Dodatkowo w trakcie rajdu uczestnicy musieli rozwiązać test z dziedziny mechaniki oraz wykazać się dużą spostrzegawczością i zlokalizować na trasie obiekty przedstawione na zdjęciach.
  Trasa Rajdu liczyła ok. 90 km, czas przeznaczony na przejechanie trasy to 3,5 godz. Meta Rajdu zlokalizowana została tradycyjnie przy "Hubertówce" w Białej k/Chojnowa, gdzie przygotowano również imprezę integracyjną.

     Delegaci Oddziału SIMP Legnica Kol. Włodzimierz Boczek, Zbigniew Metanowski oraz członek Honorowy Aleksander Kopeć w dniach 16-17 października wzięli udział w XXXII Walnym Zjeździe Delegatów SIMP w Rydzynie. W przepięknej scenerii Sali Balowej Rydzyńskiego Zamku delegaci zostali przywitani przez Gospodarzy oraz Prezesa Andrzeja Ciszewskiego. W bardzo obfitej w różnego rodzaju wystąpienia okolicznościowe, prelekcje i oficjalne uhonorowania zasłużonych członków miłej atmosferze powoli zaczął kształtować się formalny porządek zjazdu. Na uwagę zasługuje otrzymane wyróżnienie dla Oddziału SIMP Legnica w kategorii Oddziałów do 200 członków które z rąk Prezesa SIMP Andrzeja Ciszewskiego Odebrał Prezes Kol. Włodzimierz Boczek. W walnym zjeździe prawo głosu stanowiącego miało 233 osoby z czego udział wzięło 204 osoby co stanowiło 88% uprawnionych. Obradujący XXXII Walny Zjazd glosował nad wieloma zagadnieniami w tym kilkudziesięcioma propozycjami zmian w statucie SIMP. Zaszczyt pełnienia funkcji Sekretarza XXXII WZD w Rydzynie, co się z tym wiązało zliczaniu wyników wszystkich głosowań, przypadł kol. Zbigniewowi Metanowskiemu. Ostatecznie w trybie głosowania niejawnego w późnych godzinach nocnych odbyły się wybory na prezesa SIMP, do zarządu głównego, głównej komisji rewizyjnej oraz głównego sądu koleżeńskiego.
  Prezesem po raz drugi z rzędu, został Andrzej Ciszewski a do Zarządu Głównego SIMP w ramach naszego makroregionu wszedł kol. Andrzej Woźniacki z Oddziału Wrocławskiego.

  XXXII WZD


     Zarząd Koła Terenowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Machników Polskich w Chojnowie już po raz trzeci dnia 27 listopada zorganizował "Bal Andrzejkowy SIMP 2010". Ogromne zainteresowanie tegoroczną edycją przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów, którymi zostali: Michał Berezowski, Piotr Kiwacz oraz Zbigniew Metanowski. Impreza dla ponad 190 osób, odbyła się w Sali Balowej w Tomaszowie Bolesławieckim. Udział w balu, jak co roku wzięli przyjezdni członkowie z kół SIMP z Jawora, Chocianowa, Głogowa i Legnicy którym zapewniono transport oraz nocleg. Dołożono wielu starań aby uczestnicy balu mogli wziąć udział w wielu konkursach i zabawach z cennymi nagrodami. W zabawie dla Pań do wygrania był bon podarunkowy do sieci sklepów APART, natomiast w konkursie dla Panów po "wyczerpującym boju" polegającym na opróżnieniu butelki piwa przez cieniutką słomkę, szczęśliwiec wygrał markowy zestaw elektronarzędzi. Wszystkie osoby biorące udział w konkursach otrzymywały nagrody pocieszenia: dziesięciopaki piwa, bombonierki oraz koszulki z logo stowarzyszenia. Losowanie szczęśliwego numeru biletu, wygrała para którą organizatorzy zaprosili na weekendową wycieczkę do pięknej Pragi w dogodnie wybranym terminie. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy przez cała noc mogli korzystać z usług tarocistki Moniki, która zapewniała wieczór pełen wróżb i magii. Bardzo gorąco został przyjęty profesjonalny show taneczny - pokaz tańców orientalnych w wykonaniu grupy Agencji Artystycznej Farida. Poziom imprezy oraz jej bardzo bogata oprawa wymagały zaangażowania przy jej realizacji wielu osób oraz środków stąd bardzo duża pomoc została udzielona przez większość członków naszego Koła oraz wiernych sponsorów którzy jak zawsze materialnie wsparli również i tą inicjatywę. Impreza zgodnie z oczekiwaniami trwała to bardzo późnych godzin nocnych a spora część uczestników opuszczając bal mogła podziwiać uroki pierwszego śniegu w świetle porannego brzasku nowego dnia.
  Oszczędności jakie udało się wygospodarować dla Koła Terenowego SIMP Chojnów to 2100,00 zł.

     Koledzy Włodzimierz Boczek, Ryszard Kaczyński, Piotr Kiwacz, Michał Berezowski oraz Zbigniew Metanowski wzięli udział w dniu 09.12.2010 r. w spotkaniu Świąteczno- Noworocznym Oddziału SIMP Legnica. Uroczystość została zorganizowana w Chacie Karczowiska. Prezes Oddziału Włodzimierz Boczek przedstawił między innymi sytuację w Oddziale oraz ZG SIMP. Rozmawiano o konsultacjach prowadzonych przez ZG SIMP z Ministerstwem Edukacji Narodowej nt. Reformy szkolnictwa zawodowego oraz o Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich który odbył się w wrześniu 2010 r. Wysłuchano prelekcji rzecznika patentowego mgr inż. Alicji Łebskiej nt. Znaków towarowych w Polsce. Po zakończeniu wystąpień okolicznościowych, Prezes Oddziału przy lampce szampana złożył wszystkim uczestnikom życzenia świąteczno - noworoczne i zaprosił na wspólną kolację.

     Dnia 13.12.2010 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie (dawna szkoła im. H. Mierzejewskiego) zostało uroczyście podpisane poprzedzone kilkoma wcześniejszymi spotkaniami, porozumienie trójstronne pomiędzy Oddziałem SIMP Legnica, Starostwem Powiatowym oraz Miastem Chojnów w sprawie szkolnictwa w kierunkach technicznych. Projekt współpracy najogólniej rzecz ujmując ma prowadzić do reaktywowania zawodów technicznych w naszym mieście i przywrócenie dawnej świetności kierunkom technik mechanik i pokrewnym. Podpisanie porozumienia o współpracy dokonał Starosta Legnicki Jarosław Humenny, Burmistrz Miasta Chojnowa Janusz Serkies oraz Prezes Oddziału SIMP Legnica - Włodzimierz Boczek. W zebraniu uczestniczył Kol. Aleksander Kopeć, Dyrektor PZS Kazimierz Grabowski, kol. Piotr Kiwacz oraz kol. Zbigniew Metanowski.

  Sygnatariusze porozumienia  Opracowanie:
  Zbigniew Metanowski
  Piotr Kiwacz
  Michał Berezowski
 • SIMP

  Aktualizacja: 06.04.2018
   

  Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów