SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
Konkurs TECHNIK ABSOLWENT 2015

      W dniu 26 listopada 2015 r. w budynku Wydziału Techniczno-Przyrodniczgo Politechniki Wrocławskiej w Legnicy odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom konkursu "TECHNIK ABSOLWENT 2015". Do udziału w uroczystości zostały zaproszone władze uczelni technicznych, Kuratorium Oświaty, władze powiatów, dyrektorzy szkół, wychowawcy, działacze SIMP i wspierające firmy.

      W tym roku gościliśmy uczników klas technicznych Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy wraz z opiekunem Piotrem Małyniakiem oraz uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie wraz z Andrzejem Borkowskim i Arturem Wójcikiem.

      Galę uświetniły dwa wykłady; dr inż. Paweł Tomaszewski (PAN) przygotował wykład pt. "Jan Czochralski - niezwykły człowiek i uczony". Drugi wykład pt. "Nowoczesne lasery, a superszybki internet" wygłosił mgr inż. Paweł Mrowiński (PWr).

      Organizatorem gali i konkursu "TECHNIK ABSOLWENT 2015" już po raz piąty jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Legnicy, ze szczególnym zaangażowaniem Kół terenowych SIMP z Głogowa i Chojnowa. Celem konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów oraz szkół technicznych o profilach mechanicznych i pokrewnych. Komisja Konkursowa wytypowała i zaprosiła do udziału 10 szkół spełniających kryteria regulaminu, z których do finałowego etapu konkursu zakwalifikowało się 12 absolwentów. W ocenie ogólnej Komisja Konkursowa brała pod uwagę wyniki na świadectwie szkolnym, w tym wyniki z przedmiotów technicznych. Osiągnięcia pozaszkolne (konkursy, olimpiady) oraz wyniki egzaminów zewnętrznych (egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe).

Tytuł "TECHNIK ABSOLWENT 2015" otrzymał Piotr FIEDEŃ - absolwent Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

Drugie miejsce zdobył Krzysztof BUCZAK - absolwent Zespół Szkół Energetyczno-Mechanicznych w Legnicy.

Trzecie miejsce zajął Konrad SŁOTA - absolwent Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie.

Zwycięzcy odebrali dyplomy oraz nagrody rzeczowe - urządzenia elektroniczne (laptop, tablety). Pozostali absolwenci otrzymali wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

      Dodatkowe wyróżnienie przypadło dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, który wytypował absolwenta do konkursu po raz pierwszy. Szkoła może szczycić się najlepszym absolwentem roku 2015. Prezes SIMP Zbigniew Metanowski złożył gratulacje i wręczył przedstawicielowi szkoły Puchar przechodni Prezesa Oddziału SIMP w Legnicy.

      Poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Wyniki osiągnięte w tym roku przez absolwentów naszego regionu pozwoliły na zgłoszenie aż oœmiu z nich do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik Absolwent Roku - rok szkolny 2014/2015 w Warszawie.
O wynikach konkursu ogólnokrajowego poinformujemy wkrótce.

      Gala zakończyła się w serdecznej atmosferze przy kawie i poczęstunku. Przewodniczący Komisji Konkursowej Krzysztof Aleksandrowicz zaprosił dyrektorów szkół do konkursu TECHNIK ABSOLWENT ROKU 2016.


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * *  tekst Zbigniew Metanowski
fot. Piotr Kiwacz

SIMP

Aktualizacja: 06.04.2018
 

Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów