SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
Noworoczne spotkanie członków Koła Terenowego SIMP w Chojnowie

      17. stycznia 2008 r. w zabytkowej restauracji "Wiatrak" w Jerzmanowicach k. Chojnowa odbyło się spotkanie noworoczne członków Koła Terenowego SIMP w Chojnowie. W spotkaniu wzięli udział niemal wszyscy członkowie koła. Uroczystość rozpoczął przewodniczący Zbigniew Metanowski, składając życzenia noworoczne. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Koła Terenowego SIMP w Chojnowie za rok 2007. W dalszej części przemówienia przewodniczący przedstawił plan działania koła na rok 2008.
      W trakcie spotkania głos zabrał kol. Włodzimierz Boczek, który zapoznał uczestników spotkania z ogólnymi planami utworzenia w ramach SIMP ośrodka kształcenia kadr.
      Druga część spotkania odbyła się przy uroczystym obiedzie oraz przy dźwiękach kolęd Kapeli Zamku Rydzyńskiego.


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * *  
fot. P. Kiwacz
SIMP

Aktualizacja: 06.04.2018
 

Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów