SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
Wybory Zarządu Koła Terenowego SIMP w Chojnowie

      W dniu 22.04.2010 r. w restauracji Pałacyk odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Terenowego SIMP w Chojnowie. Po otwarciu obrad, zgromadzenie dokonało wyboru przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium oraz zatwierdzono porządek obrad zebrania. Przewodnictwo w zebraniu i jego prowadzenie przypadł koledze Piotrowi Kiwaczowi. Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Koła za lata 2006-2010, któremu uczestnicy zebrania udzielili absolutorium. W jawnym głosowania wyłoniony został nowy zarząd Koła Terenowego SIMP Chojnów.

   Zbigniew METANOWSKI - Przewodniczący
   Bartłomiej BEREZOWSKI - Zastępca przewodniczącego
   Ryszard KACZYŃSKI - Skarbnik
   Michał BEREZOWSKI - Sekretarz
   Andrzej CZYSZCZOŃ - Członek zarządu

W trakcie spotkania w poczet członków SIMP przyjęty został kol. Marek Wilk-Wilczyński.
Po części oficjalnej zgromadzeni goście zostali zaproszeni na uroczystą kolację.
* * * *
* * *  
fot. P. Kiwacz
SIMP

Aktualizacja: 06.04.2018
 

Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów